บริษัท นาขวัญ ก่อสร้าง  จำกัด   ประกอบธุรกิจทางด้านการให้บริการ งานออกแบบและก่อสร้าง บ้าน         โรงงาน และอาคารทุกประเภท ภายใต้มาตรฐานงานทางด้านวิศวกรรม ปฏิบัติงานโดยทีมงานช่างมืออาชีพ ประกอบด้วย วิศวกร สถาปนิก ฝ่ายออกแบบและเขียนแบบ โฟร์แมน ประจำ site และบุคลากรประจำสำนักงาน ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ตรงต่อเวลา กับลูกค้าเสมอมาและตลอดไป  
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE